Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 16:24 PM (GMT+7)
Hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 17.10.2018 hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đối với người...