Thứ Hai, ngày 19/03/2018 18:38 PM (GMT+7)
Hàng trăm người tháo chạy tránh tên lửa Triều Tiên

Hàng trăm người tháo chạy tránh tên lửa Triều Tiên

Hàng trăm người đã sơ tán khỏi công viên giải trí trong mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Nhật Bản, bản tin nóng Triều...