Thứ Bảy, ngày 24/03/2018 08:16 AM (GMT+7)
Hàng trăm người tháo chạy tránh tên lửa Triều Tiên

Hàng trăm người tháo chạy tránh tên lửa Triều Tiên

Hàng trăm người đã sơ tán khỏi công viên giải trí trong mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Nhật Bản, bản tin nóng Triều...