Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 04:25 AM (GMT+7)
Hàng trăm người tháo chạy tránh tên lửa Triều Tiên

Hàng trăm người tháo chạy tránh tên lửa Triều Tiên

Hàng trăm người đã sơ tán khỏi công viên giải trí trong mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Nhật Bản, bản tin nóng Triều...