Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 12:56 PM (GMT+7)
Chủ hãng nước đá cầm súng dọa giết cô gái

Chủ hãng nước đá cầm súng dọa giết cô gái

Đang làm việc trong xưởng nước đá, nữ nhân viên bị ông chủ cầm súng dí vào đầu dọa bắn.