Thứ Ba, ngày 13/11/2018 23:31 PM (GMT+7)
Tin chiến sự: Syria cáo buộc sốc Mỹ dẫn đầu quân khủng bố

Tin chiến sự: Syria cáo buộc sốc Mỹ dẫn đầu quân khủng bố

Thay vì chiến đấu chống khủng bố ở Syria, Mỹ và các đồng minh lại ủng hộ chúng, lãnh đạo chúng và phân công nhiệm vụ cho quân...