Thứ Hai, ngày 22/10/2018 20:02 PM (GMT+7)
"Không được lơ là, mất cảnh giác trong đấu tranh tội phạm"

"Không được lơ là, mất cảnh giác trong đấu tranh tội phạm"

“Từng cấp, từng ngành không được lơ là, mất cảnh giác. Phải chủ động rà soát trong phạm vi mình lãnh đạo, quản lý, từ đó xác định...