Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 13:13 PM (GMT+7)
Cán bộ không tái cử nhưng còn tuổi công tác sẽ thế nào sau Đại hội?

Cán bộ không tái cử nhưng còn tuổi công tác sẽ thế nào sau Đại hội?1

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực...