Thứ Tư, ngày 17/07/2019 15:35 PM (GMT+7)
Văn hóa thanh toán tiền mặt cần thời gian để thay đổi

Văn hóa thanh toán tiền mặt cần thời gian để thay đổi1

Dù mục tiêu hướng tới “xã hội không dùng tiền mặt” được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ráo riết triển khai theo lộ trình mà Chính phủ...