Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:45 PM (GMT+7)
Khai khống lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, sẽ xử lý nghiêm

Khai khống lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, sẽ xử lý nghiêm

Trước tình trạng một số địa phương có dấu hiệu kê khai chưa chính xác, có dấu hiệu trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bị bệnh...