Thứ Hai, ngày 22/07/2019 15:11 PM (GMT+7)
Chuyện thú vị về đồng tiền cuối cùng của vương triều nhà Nguyễn

Chuyện thú vị về đồng tiền cuối cùng của vương triều nhà Nguyễn

Dân gian xưa lưu truyền một câu chuyện thú vị trong lịch sử tiền tệ Việt Nam, nó liên quan đến đồng tiền cuối cùng trong của chế...