Thứ Hai, ngày 21/10/2019 12:58 PM (GMT+7)
Các triệu phú đô la rồi sẽ chỉ được coi là giới trung lưu tại Mỹ?

Các triệu phú đô la rồi sẽ chỉ được coi là giới trung lưu tại Mỹ?

Trở thành triệu phú đang là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người dân Mỹ, nhưng trong khoảng 1 thế kỷ nữa, nếu các tiêu chuẩn về...