Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 12:57 PM (GMT+7)
Nuôi đại gia súc ở miền núi phía Bắc: Cần giống tốt, kỹ thuật tốt

Nuôi đại gia súc ở miền núi phía Bắc: Cần giống tốt, kỹ thuật tốt

Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa, dê...) từ lâu đã trở thành nghề truyền thống của nhiều hộ nông dân vùng miền núi phía Bắc,...