Thứ Tư, ngày 29/01/2020 05:21 AM (GMT+7)
4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được bầu bổ sung là ai?

4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được bầu bổ sung là ai?

Chiều nay (11/10), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục diễn ra, Trung ương tiến hành làm công tác nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ...