Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 02:13 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3,2 triệu USD bằng 800 cây cầu

Ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3,2 triệu USD bằng 800 cây cầu

Lương của bộ trưởng từ 1/7/2019 ở mức cao nhất 1 tháng cũng chỉ hơn 15 triệu đồng, như vậy phải tích góp 411 năm tiền lương để một...