Thứ Hai, ngày 16/12/2019 06:10 AM (GMT+7)
Cụ bà triệu phú để lại gia sản cho cả làng

Cụ bà triệu phú để lại gia sản cho cả làng

Bà Audrey Mosey qua đời được hơn một năm, người dân làng Cottingham mới biết, bà là một triệu phú, khi để lại gia sản cho cả làng.