Thứ Tư, ngày 16/10/2019 09:57 AM (GMT+7)
Tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 11): Bị còng chân, tay vẫn đục tường vượt ngục

Tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 11): Bị còng chân, tay vẫn đục tường vượt ngục

Nhìn thấy lỗ thủng trên bức tường kiên cố, những người quản trại cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.