Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:46 PM (GMT+7)
Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cây ngay sát quốc lộ

Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cây ngay sát quốc lộ

Người đi đường hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng trung niên đang treo lơ lửng trên cây ngay sát quốc lộ.