Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:06 AM (GMT+7)
Quốc gia ĐNA kiên quyết trả Mỹ lô hàng rác thải trá hình

Quốc gia ĐNA kiên quyết trả Mỹ lô hàng rác thải trá hình

Lô hàng được cho chỉ chứa giấy phế thải nhưng thực tế lại toàn rác thải nhựa.