Thứ Năm, ngày 05/12/2019 22:29 PM (GMT+7)
Trồng thứ cả nước không ai có, bán nửa triệu/quả muốn mua cũng khó

Trồng thứ cả nước không ai có, bán nửa triệu/quả muốn mua cũng khó

Số lượng quả này được trồng không nhiều và không phải nơi nào cũng trồng được.