Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:18 AM (GMT+7)
Rủi ro “bánh vẽ” trái phiếu bất động sản

Rủi ro “bánh vẽ” trái phiếu bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản là nhóm chào bán nhiều trái phiếu nhất từ đầu năm đến nay, lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp này...