Thứ Hai, ngày 21/10/2019 04:35 AM (GMT+7)
Choáng với con trăn gấm nặng 20kg bò vào nhà dân bắt gà

Choáng với con trăn gấm nặng 20kg bò vào nhà dân bắt gà

Hạt Kiểm lâm thành phố Đồng Hới vừa tiếp nhận một con trăn gấm nặng khoảng 20kg, dài gần 4m từ người dân địa phương và làm thủ tục...