Thứ Năm, ngày 12/12/2019 11:05 AM (GMT+7)
Mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ nhưng lại bị Trư Bát Giới nổi tiếng háo sắc phớt lờ là ai?

Mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ nhưng lại bị Trư Bát Giới nổi tiếng háo sắc phớt lờ là ai?

Vì mê gái nên Trư Bát Giới dám trêu ghẹo Hằng Nga đến mức bị phạt đày xuống trần gian, thế nhưng khi gặp mỹ nhân này thì lão Trư...