Thứ Hai, ngày 14/10/2019 05:54 AM (GMT+7)
Loài táo trái bé tí trên lối mây mù, dân vùng cao, kẻ vùng thấp đều mê

Loài táo trái bé tí trên lối mây mù, dân vùng cao, kẻ vùng thấp đều mê

Với khát vọng làm giàu nơi rẻo cao mây mù, ông Sồng A Mang (sinh năm 1971) dân tộc Mông, bản Cáo A (xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên,...