Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:39 PM (GMT+7)
Nông dân Tân Lạc có nguồn thu lớn từ loại bưởi đỏ ngon nức tiếng

Nông dân Tân Lạc có nguồn thu lớn từ loại bưởi đỏ ngon nức tiếng1

Gia đình ông Đinh Văn Hậu ở xóm Sung (xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) là một trong những hộ tiên phong trồng bưởi đỏ...