Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:01 AM (GMT+7)
Chỉ trồng rau tầm bóp dại và vài loài rau ăn lá mà thu tiền rất khá

Chỉ trồng rau tầm bóp dại và vài loài rau ăn lá mà thu tiền rất khá1

Ông Hà Văn Khương, dân tộc Thái, sinh sống ở bản Cha (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình) chỉ trồng vài luống rau tầm bóp dại...