Thứ Hai, ngày 18/11/2019 06:21 AM (GMT+7)
“Vỡ mộng” với cây sachi (bài cuối): Thông tin đầy đủ, thận trọng

“Vỡ mộng” với cây sachi (bài cuối): Thông tin đầy đủ, thận trọng

Mặc dù sachi là giống cây trồng mới được du nhập, chưa có bất cứ một đánh giá cụ thể nào về hiệu quả kinh tế nhưng lại được một số...