Lạng Sơn: Dân thấp thỏm vì giá ớt sáng một giá, chiều một giá

Lạng Sơn: Dân thấp thỏm vì giá ớt sáng một giá, chiều một giá

Thời điểm này, nhiều hộ nông dân ở các huyện Chi Lăng, Lộc Bình… (Lạng Sơn) đang bước vào vụ thu hoạch ớt với niềm vui được mùa....