Thứ Hai, ngày 27/01/2020 03:14 AM (GMT+7)
Đủ kiểu lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế

Đủ kiểu lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế

Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo của Chính phủ và những nỗ lực của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, UBND...