Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 15:00 PM (GMT+7)
Người dân quây trạm BOT Hoà Lạc, Bộ GTVT xử lý ra sao?

Người dân quây trạm BOT Hoà Lạc, Bộ GTVT xử lý ra sao?1

Bộ GTVT sẽ tiếp tục có ý kiến với địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí và làm việc với bộ ngành liên...