Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:41 AM (GMT+7)
Phụ nữ Trung Quốc bị bán sang Anh làm gái: Phải tiếp hơn 10 đàn ông mỗi ngày

Phụ nữ Trung Quốc bị bán sang Anh làm gái: Phải tiếp hơn 10 đàn ông mỗi ngày

Nhiều phụ nữ Trung Quốc đến Anh thông qua các đường dây buôn người cảm thấy đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong thảm kịch 39 di...