Thứ Tư, ngày 11/12/2019 05:03 AM (GMT+7)
Chuyên gia nói về vai trò sống còn của chế phẩm sinh học với nông nghiệp hữu cơ

Chuyên gia nói về vai trò sống còn của chế phẩm sinh học với nông nghiệp hữu cơ

Chuyên gia, nhà khoa học, nông dân đều chung nhận định sản xuất nông nghiệp sạch không thể thiếu chế phẩm sinh học.