Thứ Tư, ngày 18/10/2017 12:54 PM (GMT+7)
Bạn gái bị tuyết vùi chết, nhà leo núi Mỹ đau khổ tự vẫn

Bạn gái bị tuyết vùi chết, nhà leo núi Mỹ đau khổ tự vẫn

Sau khi tự giải thoát cho mình khỏi tuyết lở, Hayden không thể tìm thấy bạn gái.