Thứ Tư, ngày 23/10/2019 04:30 AM (GMT+7)
Đau thương cuộc đời vị phi tử xinh như hoa, nhỏ hơn Càn Long 47 tuổi

Đau thương cuộc đời vị phi tử xinh như hoa, nhỏ hơn Càn Long 47 tuổi

Vừa nhập cung, La thị đã nhận được sủng ái của nhà vua, cuối được phong làm Tuần Quý phi, thế nhưng cuộc sống của nàng lại tràn...