Chủ Nhật, ngày 21/07/2019 05:03 AM (GMT+7)
Cách sử dụng bộ nhớ ngoài trên iPad và iPhone với iOS 13

Cách sử dụng bộ nhớ ngoài trên iPad và iPhone với iOS 13

Với iPadOS và iOS 13, Apple đã bổ sung nhiều hỗ trợ cho kết nối lưu trữ ngoài trên iPhone và iPad.