Thứ Hai, ngày 22/07/2019 02:03 AM (GMT+7)
Clip: Hoảng hồn thấy tôm hùm đất "khổng lồ" dài gần 1m, nặng 6kg

Clip: Hoảng hồn thấy tôm hùm đất "khổng lồ" dài gần 1m, nặng 6kg1

Nằm trong danh sách đỏ của IUCN, tôm hùm đất khổng lồ dài gần 1m, nặng hơn 6kg là loài có nguy cơ tuyệt chủng do bị đánh bắt quá...