Thứ Sáu, ngày 23/06/2017 22:02 PM (GMT+7)
Cán bộ địa chính ở Phú Quốc kể lúc lái xe tông chết con trai bị đơn

Cán bộ địa chính ở Phú Quốc kể lúc lái xe tông chết con trai bị đơn

Huy nói rằng lúc tai nạn vừa xảy ra anh không biết nạn nhân là người có liên quan trong vụ kiện tranh chấp đất đai của gia đình.