Thứ Ba, ngày 22/01/2019 21:46 PM (GMT+7)
Cựu tướng bán cây cảnh thu tiền tỷ và chuyện kê khai tài sản không trung thực

Cựu tướng bán cây cảnh thu tiền tỷ và chuyện kê khai tài sản không trung thực1

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đã được thông qua, nhưng tới đây sẽ được thực thi, hiệu quả rồi sẽ thế nào, khi mà những câu...