Thứ Tư, ngày 16/10/2019 16:33 PM (GMT+7)
5 năm con tàu 67 (bài 3): Nỗi buồn xa biển và nỗi lo... hầu tòa

5 năm con tàu 67 (bài 3): Nỗi buồn xa biển và nỗi lo... hầu tòa

Những ngày cuối tháng 8, đến một số âu thuyền ở Quảng Nam, chúng tôi không khỏi giật mình khi bắt gặp hàng loạt con tàu vỏ thép...