Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:57 PM (GMT+7)
10 vũ khí có ảnh hưởng nhất trong thế chiến thứ 2

10 vũ khí có ảnh hưởng nhất trong thế chiến thứ 2

Xe tăng T-34, tàu sân bay, máy bay tiêm kích và tàu ngầm U-boat là những vũ khí có ảnh hưởng nhất trong Thế chiến II.