Thứ Tư, ngày 20/11/2019 17:06 PM (GMT+7)
FBI lục tung các bến thuyền tìm trùm phát xít Hitler còn sống sót trốn thoát

FBI lục tung các bến thuyền tìm trùm phát xít Hitler còn sống sót trốn thoát

FBI đã lật tung các bến thuyền của Quốc xã trong bối cảnh lo ngại trùm phát xít Adol Hitler còn sống trốn thoát sau Thế chiến 2.