Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 03:27 AM (GMT+7)
Táo Giao thông Chí Trung: Chỉ có điên thì mới chán Táo Quân!

Táo Giao thông Chí Trung: Chỉ có điên thì mới chán Táo Quân!

"Nếu nói chán đóng Táo quân thì chỉ là sĩ diện thôi. Táo quân đem lại rất nhiều thứ cho nghệ sĩ. Chỉ có điên thì mới chán Táo quân...