Thứ Năm, ngày 21/11/2019 08:28 AM (GMT+7)
Nguyên nhân không ngờ khiến 78 binh sĩ không quân Mỹ thiệt mạng trong năm 2019

Nguyên nhân không ngờ khiến 78 binh sĩ không quân Mỹ thiệt mạng trong năm 2019

Tổng số binh sĩ không quân Mỹ thiệt mạng trong năm 2019 vì nguyên nhân tự tử còn lớn hơn những binh sĩ tử vong khi thực hiện nhiệm...