Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 06:54 AM (GMT+7)
Nguyên cán bộ Đoàn 46 tuổi được Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy

Nguyên cán bộ Đoàn 46 tuổi được Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy1

Ông Phan Văn Mãi 46 tuổi đã được Bộ Chính trị chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020.