Thứ Năm, ngày 14/11/2019 19:04 PM (GMT+7)
Ai được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh thay ông Đặng Quốc Khánh?

Ai được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh thay ông Đặng Quốc Khánh?1

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh tới đây, HĐND sẽ tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với ông...