Thứ Hai, ngày 18/11/2019 11:33 AM (GMT+7)
Infographic chân dung 4 lãnh đạo 7X trở thành Bí thư Tỉnh ủy

Infographic chân dung 4 lãnh đạo 7X trở thành Bí thư Tỉnh ủy2

Thời gian vừa qua có 4 trường hợp lãnh đạo thế hệ 7X trở thành Bí thư Tỉnh ủy của 4 tỉnh. Có 3 trường hợp được bầu, 1 trường hợp...