Thứ Ba, ngày 22/05/2018 23:26 PM (GMT+7)
Chi tiết tiểu sử và quá trình công tác của tân Chủ tịch Hội Nông dân VN

Chi tiết tiểu sử và quá trình công tác của tân Chủ tịch Hội Nông dân VN

Cùng Dân Việt nhìn lại chi tiết tiểu sử và quá trình công tác của tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng dưới đây.