Thứ Tư, ngày 29/01/2020 14:55 PM (GMT+7)
Đào sâu dưới băng, tìm thấy hàng loạt virus cổ 15.000 năm tuổi chưa từng biết đến

Đào sâu dưới băng, tìm thấy hàng loạt virus cổ 15.000 năm tuổi chưa từng biết đến

Virus cổ xưa đã ngủ yên suốt hàng ngàn năm trong môi trường đóng băng ở Cao nguyên Tây Tạng, đến khi được các nhà khoa học Trung...