Thứ Ba, ngày 21/01/2020 00:06 AM (GMT+7)
Tỉnh dậy bên bà chủ già không mảnh vải che thân, tôi vướng vào món nợ oan gia

Tỉnh dậy bên bà chủ già không mảnh vải che thân, tôi vướng vào món nợ oan gia1

Tôi trở thành tình trẻ của bà chủ và tất nhiên sau những cuộc bán sức trai cho quí bà  hồi xuân, tôi nhận được món tiền boa hậu...