Thứ Năm, ngày 17/10/2019 22:23 PM (GMT+7)
Tăng cường cung ứng vốn tại vùng kinh tế Bắc Bộ

Tăng cường cung ứng vốn tại vùng kinh tế Bắc Bộ

Hiện, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chiếm tới 1/3 tổng dư nợ cho vay của toàn nền kinh tế từ đầu năm đến nay. Trong thời gian...