Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:44 PM (GMT+7)
Tóm sống rắn hổ chúa dài 4m, nặng 15kg ở ống cống trong 1 tiếng

Tóm sống rắn hổ chúa dài 4m, nặng 15kg ở ống cống trong 1 tiếng2

Các thành viên tổ chức cứu hộ động vật tại miền Nam Thái Lan mất cả tiếng mới bắt được con rắn hổ chúa dài hơn 4m. Đây là một...